KHÓA HỌC BLEND MÀU VÀ RETOUCH VỚI PHOTOSHOP & LIGHTROOM - giá 900k ưu đãi chỉ còn 599k

[SHARE] Bộ 7 Font Elipses Việt hóa

Share bộ 7 font Elipses Việt hóa

Tác giả: Lián Types
Việt hóa: Mộc Hạ
Mục đích sử dụng: Cá nhân

Bên dưới là một số ảnh demo của font:

[​IMG]

Edit: Tâm

[​IMG]

Edit: Mộc Hạ

[​IMG]

Edit: Mei

[​IMG]

Edit: JustQ​

Link Download: https://drive.google.com/drive/folders/1O2h1C4xYBj1PSj0fDweX-pCB57chjvLM

Còn nhiều tut khác
Create intro video by Powerpoint | HPphotoshop.com